Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός

Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός
(13ος αι.).Βασιλιάς της Θεσσαλονίκης (1237-44). Ήταν γιος του Θεόδωρου Α’ Αγγέλου Κομνηνού, ο οποίος έπειτα από μια ανεπιτυχή εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων αιχμαλωτίστηκε και τυφλώθηκε. Η νέα κατάσταση έδωσε την ευκαιρία στον αδελφό του, Μανουήλ, να καταλάβει παράνομα τον θρόνο. Μετά την απελευθέρωσή του ο Θεόδωρος επανήλθε στον θρόνο του με τη βοήθεια των Βουλγάρων, αλλά πολύ σύντομα η αναπηρία του τον ανάγκασε να παραιτηθεί, οπότε ανέλαβε ο I. Τρία χρόνια αργότερα ο βασιλιάς της Νίκαιας, Ιωάννης Γ’ Βατάτζης, επιτέθηκε στη Θεσσαλονίκη υποχρεώνοντας τον I. να παραιτηθεί από τον τίτλο του βασιλιά και να περιοριστεί σε εκείνον του δεσπότη.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Ιωάννης — I (Juan).Όνομα δύο βασιλιάδων της Αραγονίας. 1. I. A’ (1350 – 1395). Βασιλιάς της Αραγονίας (1387 95). Ήταν γιος του Πέτρου Δ’, που άφησε τη διακυβέρνηση του κράτους του στη σύζυγό του, Γιολάνδη. Ο Ι. Α’ προστάτευσε τις τέχνες και τα γράμματα,… …   Dictionary of Greek

  • Ορσίνης, Ιωάννης — Δεσπότης της Ηπείρου (1323 35). Ήταν γνωστός και ως Άγγελος Δούκας Κομνηνός. Αδελφός του Ιταλού κόμη της Κεφαλληνιάς Νικόλαου Ορσίνη, ο οποίος, αφού σκότωσε τον θείο του Θωμά Άγγελο, δεσπότη της Ηπείρου, έγινε κύριος του δεσποτάτου. Ο Ο. με τη… …   Dictionary of Greek

  • Pyli — ( el. Πύλη) is a municipality in the Trikala Prefecture, Greece and has a population of 4,492 (2001) (including its municipal prefectures ). Situated 18km west of Trikala, right at the bottom of two mountains Itamos, and Koziakas, which mark the… …   Wikipedia

  • Список византийских императоров — Ниже представлен список императоров Византии в хронологическом порядке. Курсивом выделены узурпаторы. Жирным шрифтом в таблицах выделены даты периодов с преимущественным политическим влиянием описываемого лица (важно при наличии его соправителей) …   Википедия

  • Византийские императоры — Византийские императоры …   Википедия

  • Правители Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Визант. император — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Византийский император — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Император Византии — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

  • Император Восточной Римской империи — Константин I Великий 306 337 Полный список императоров Византии Содержание …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”